Fragment trong lập trình Android – phần 3 ( quản lý tác vụ )

(ZmikiSoft.com) – Fragment trong lập trình Android – phần 3 ( quản lý tác vụ ). Fragment tạm dịch là phân đoạn. Quản lý Phân đoạn Để quản lý các phân đoạn trong hoạt động của mình, bạn cần sử dụng FragmentManager. Để có nó, hãy gọi getFragmentManager() từ hoạt động của bạn. Một số việc bạn có thể làm với FragmentManager bao gồm: Nhận các phân đoạn tồn tại trong hoạt động, bằng findFragmentById() (đối với các phân đoạn cung cấp UI trong bố trí hoạt động) hoặc findFragmentByTag() (đối với các phân đoạn có hoặc không cung cấp UI). Lấy phân đoạn ra khỏi ngăn xếp, bằng popBackStack() (mô phỏng một câu lệnh Quay lại của người dùng). Đăng Chi tiết …

Fragment trong lập trình Android – phần 2 ( Vòng đời )

(ZmikiSoft.com) – Fragment trong lập trình Android – phần 2. Fragment (tạm dịch là Phân đoạn) không được giới thiệu là một trong các thành phần chính của Android, nhưng fragment cũng là một thành phần có vòng đời ( lifecycle) của riêng nó. Để tạo một phân đoạn, bạn phải tạo một lớp con của Fragment (hoặc một lớp con hiện tại của nó). Lớp Fragment có mã trông rất giống một Activity. Nó chứa các phương pháp gọi lại tương tự như hoạt động, chẳng hạn như onCreate(), onStart(), onPause(), và onStop(). Trên thực tế, nếu bạn đang chuyển đổi một ứng dụng Android hiện tại để sử dụng các phân đoạn, bạn có thể chỉ cần di Chi tiết …

Giới thiệu Fragment trong lập trình Android – Phần 1

(ZmikiSoft.com) – Fragment trong lập trình Android. Fragment biểu diễn một hành vi hay một phần giao diện người dùng trong một Activity. Bạn có thể kết hợp nhiều phân đoạn trong một hoạt động duy nhất để xây dựng một UI nhiều bảng và sử dụng lại phân đoạn trong nhiều hoạt động. Bạn có thể coi phân đoạn như là một phần mô-đun của một hoạt động, có vòng đời của chính nó, nhận các sự kiện đầu vào của chính nó, và bạn có thể thêm hoặc gỡ bỏ trong khi hoạt động đang chạy (kiểu như một “hoạt động con” mà bạn có thể sử dụng lại trong các hoạt động khác nhau). Phân đoạn phải luôn được Chi tiết …

Giới thiệu về Activity trong lập trình Android phần 2 – vòng đời

(ZmikiSoft.com) – Giới thiệu về Activity trong lập trình Android phần 2 – vòng đời. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các khai báo cơ bản trong <activity> của lập trình Android, có rất nhiều thuộc tính cho Activity mà chúng ta chưa thể tìm hiểu hết trong một bài viết, và cũng chưa trình bày cụ thể vì chỉ khi nào trực tiếp thực hiện, trực tiếp giải quyết các sự cố chúng ta mới rõ ràng nhất về chức năng cụ thể của chúng. Bài này sẽ nói về vòng đời của Activity, Activity là một trong những thành phần của ứng dụng và chúng có vòng đời cụ thể, mỗi bước vòng đời của activity Chi tiết …

Giới thiệu về Activity trong lập trình Android phần 1 – khai báo

(ZmikiSoft.com) – Giới thiệu về Activity trong lập trình Android. Activity là một trong những thành phần cốt yếu của Android. Đây được xem như là ngõ giao tiếp giữa ứng dụng và người sử dụng, cung cấp các cửa sổ để hiện thị ( vẽ ) giao diện của ứng dụng trên đó. Mỗi ứng dụng thường chứa nhiều màn hình, mỗi màn hình thực hiện một chức năng. Một màn hình này thường tương ứng với một Activity. Trong phần cụ thể sau đây, chúng tôi giới thiệu một số cấu hình activity cũng như các thành phần cài đặt liên quan đến activity. Khai báo manifest (activities) <manifest … >   <application … >       <activity Chi tiết …

Tìm hiểu về Intent trong lập trình Android

(ZmikiSoft.com) – Tìm hiểu về Intent trong lập trình Android. Một Intent là một đối tượng thông báo, bạn có thể sử dụng để yêu cầu một hành động từ một thành phần của ứng dụng khác. Mặc dù Intent được sử dụng để giao tiếp giữa các thành phần ứng dụng bằng nhiều cách, nhưng có 3 cách cơ bản thường sử dụng: Starting an activity Một activity là đại diện của một màn hình riêng trong ứng dụng. Chúng ta có thể chạy một activity bằng cách sử dụng một Intent để startActivity. Intent mô tả activity để start và mang thêm những dữ liệu cần thiết. Nếu bạn muốn nhận một kết quả từ activity khi nó Chi tiết …

Kiến trúc nền tảng Android

(ZmikiSoft.com) – Kiến trúc nền tảng Android Chúng ta đã biết Android là một hệ điều hành nguồn mở dựa trên nhân Linux, được xây dựng theo ngăn xếp ( stack ) cho nhiều mảng rộng của thiết bị và các yếu tố hình thức nhất định. Nhìn vào hình ảnh minh họa ở trên chúng ta sẽ dễ nhìn nhận và hiểu hơn về kiểu thiết kế này. Mỗi ngăn xếp ( System Apps, Java API Framework .. ) sẽ chứa một mảng các thành phần bên trong. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một vài stack trong sơ đồ trên (từ mức thấp đến mức cao): The Linux Kernel Đây chính là nền tảng  của Android, hệ Chi tiết …

Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android

(ZmikiSoft.com) – Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android. Android là hệ điều hành nguồn mở chạy trên các thiết bị di động, Android là hệ điều hành được phát triển từ nhân của hệ điều hành nguồn mở Linux. Do đó Android có những tính chất đặc thù của hệ điều hành Linux. Điều đặc thù lớn nhất là Android xem tất cả mọi thứ trên thiết bị là system file ( nghĩa là file hệ thống ), và để có thể truy cập vào các chức năng phần cứng ( mà Android hiểu là file ) thì cần phải cấp quyền cho ứng dụng. Ví dụ để ứng dụng của bạn có thể mở được Chi tiết …

Các thành phần trong ứng dụng Android

(ZmikiSoft.com) – Các thành phần trong ứng dụng Android. Như chúng ta đã biết, ứng dụng Android được viết chính bằng ngôn ngữ Java/XML. Một số ứng dụng khác ngoài Java, còn có sử dụng thêm các ngôn ngữ khác như C/C++/C#/python/… Có 4 kiểu thành phần trong ứng dụng của Android bao gồm: Activities. Services. Content providers. Broadcast receivers. Mỗi thành phần này được sử dụng cho mỗi mục đích khác nhau và có một vòng đời khác nhau, sau đây ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng thành phần của ứng dụng Android Activities Một Activity được xem như một điểm tiếp xúc với người dùng. Nó là một màn hình đơn với giao diện trên đó. Chi tiết …

East Agile tuyển mobile developer

(ZmikiSoft.com) – East Agile tuyển mobile developer. Bạn Sẽ Làm Gì Choose to work from our offices in Da Nang, Ha Noi, or Ho Chi Minh City. You will work directly, in English, with the founders of new and rapidly growing Internet ventures to understand their vision and implement it on the web and on iPhone and Android smartphone platforms. You will use Extreme Programming and SCRUM agile development methods which include paired programming, Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), and emergent business-value prioritized development. You will work in small teams of two to seven. You will enhance your skills in advanced javascript, Ruby on Rails, Python, iOS and Android development working with leading American companies (Atlassian java developers Chi tiết …