Khóa học Android trong tháng 10/2018

ZmikiSoft tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình Android trong tháng 10/2018.
Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày:

  • Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 21/10/2018.
  • Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 23/10/2018.
  • Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 25/10/2018.

Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft

  • Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm.
  • Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ.
  • Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng.
  • Tất cả là miễn phí.

Đăng ký học thử Android MIỄN PHÍ

Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift