Khuyến mãi tháng 04/2017

( ZmikiSoft.com ) – Khuyến mãi tháng 04/2017. Trong tháng 04/2017, ZmikiSoft khuyến mãi giảm 20% tất cả các khoá học tại trung tâm. + Lập trình Java ( tiền đề lập trình Android ) + Lập trình Android + Lập trình Objective-C/Swift ( tiền đề lập trình iOS ) + Lập trình iOS   Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình Java Khóa học lập trình iOS Khóa học lập trình Objective-C/Swift