Lập trình Android

      Khóa học phù hợp với các bạn: Đam mê lập trình Android, các bạn ngành CNTT. Yêu cầu: Có nền tảng cơ bản về lập trình hướng đối tượng. Đã hoàn thành khóa học lập trình Java căn bản. Mong muốn xây dựng các ứng dụng cho bản thân để kiếm tiền hoặc xin việc. Thời gian học và học phí Thời gian học: 4 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi. Nộp theo tháng: (4 lần) 1tr/ lần. Nộp 1 lần: 3.5 tr ( tiết kiệm 500k) Kết quả đạt được sau khóa học Am hiểu về Lập trình Android Phát triển ứng dụng trên Android Đưa và quản lý ứng dụng trên App Store Có kinh Chi tiết …

Lập trình căn bản – Java

      Khóa học phù hợp với các bạn: Mới làm quen lập trình, lập trình Java. Chưa có nền tảng cơ bản về lập trình Java. Tiền đề cho các bạn muốn học lập trình Android. Thời gian học và học phí Thời gian học: 3 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi. Nộp theo tháng: (3 lần) 1tr/ lần đầu. Nộp 1 lần: 2.5 tr ( tiết kiệm 500k). Kết quả đạt được sau khóa học Am hiểu lập trình và công việc ngành sản xuất, gia công phần mềm. Hiểu được cách thức chương trình chạy, giao tiếp thiết bị. Hiểu và sử dụng được các cách thức viết chương trình Java. Làm tiền đề để học lớp lập Chi tiết …

Lập trình iOS

      Khóa học phù hợp với các bạn: Đam mê lập trình iOS, các bạn ngành CNTT. Yêu cầu: Có nền tảng cơ bản về lập trình hướng đối tượng. Đã hoàn thành khóa học lập trình Objective-C/Swift căn bản. Mong muốn xây dựng các ứng dụng cho bản thân để kiếm tiền hoặc xin việc. Thời gian học và học phí Thời gian học: 4 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi. Nộp theo tháng: (4 lần) 1tr/ lần. Nộp 1 lần: 3.5 tr ( tiết kiệm 500k). Kết quả đạt được sau khóa học Am hiểu nền tảng iOS Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Objective-C/Swift Phát triển ứng dụng trên iOS Đưa và quản Chi tiết …

Lập trình Objective-C/Swift

      Khóa học phù hợp với các bạn: Mới làm quen lập trình, lập trình Objective-C/Swift. Chưa có nền tảng cơ bản về lập trình Objective-C/Swift. Tiền đề cho các bạn muốn học lập trình iOS. Thời gian học và học phí Thời gian học: 3 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi. Nộp theo tháng: (3 lần) 1tr/ lần đầu. Nộp 1 lần: 2.5 tr ( tiết kiệm 500k) Kết quả đạt được sau khóa học Am hiểu lập trình và công việc ngành sản xuất, gia công phần mềm. Hiểu được cách thức chương trình chạy, giao tiếp thiết bị. Hiểu và sử dụng được các cách thức viết chương trình Objective-C. Làm tiền đề để học lớp lập Chi tiết …