Khuyến mãi tháng 05/2017

( ZmikiSoft.com ) – Khuyến mãi tháng 05/2017.
Tiếp đà các lớp lập trình để chào hè – 2017

Trong tháng 05/2017, ZmikiSoft tiếp tục khuyến mãi giảm 20% tất cả các khoá học tại trung tâm.

+ Lập trình Java ( tiền đề lập trình Android )

+ Lập trình Android

+ Lập trình Objective-C/Swift ( tiền đề lập trình iOS )

+ Lập trình iOS

 

Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift