Lập trình Android

      Khóa học phù hợp với các bạn:

 • Đam mê lập trình Android, các bạn ngành CNTT.
 • Yêu cầu: Có nền tảng cơ bản về lập trình hướng đối tượng.
 • Đã hoàn thành khóa học lập trình Java căn bản.
 • Mong muốn xây dựng các ứng dụng cho bản thân để kiếm tiền hoặc xin việc.
 1. Thời gian học và học phí
 • Thời gian học: 4 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi.
 • Nộp theo tháng: (4 lần) 1tr/ lần.
 • Nộp 1 lần: 3.5 tr ( tiết kiệm 500k)
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Am hiểu về Lập trình Android
 • Phát triển ứng dụng trên Android
 • Đưa và quản lý ứng dụng trên App Store
 • Có kinh nghiệm thực hiện dự án trên Andoid
 • Tự tin làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm
 1. Nội dung kiến thức được học
 1. Lập trình Java cho Android
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
 • Giới thiệu và làm việc với Android Studio/Eclipse
 • Lập trình với biến và kiểu dữ liệu
 • Lập trình các câu lệnh điều khiển, lặp
 • Lập trình kiểm tra dữ liệu đầu vào
 • Debug một chương trình Java
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lập trình các lớp, đối tượng
 • Lập trình thừa kế và interface
 • Lập trình Package và Enumerations
 • Lập trình Arrays
 • Lập trình Collectons và Generics
 • Lập trình kiểu dữ liệu Dates và Strings
 • Lập trình Exceptions
 • Lập trình Multi Threading
 1. Lập trình Android
 • Giới thiệu về Android
 • Phát triển và Test ứng dụng Android
 • Lập trình xây dựng layouts and widgets
 • Lập trình với Event Handle
 • Lập trình themes and styles
 • Lập trình Menus và Preferences
 • Lập trình Fragments
 • Lập trình threads, files, adapters, and intents
 • Lập trình services and notifications
 • Lập trình với broadcast receivers
 • Lập trình giao tiếp với SQLite databases
 • Lập trình tabs và custom adapters
 • Lập trình content providers
 • Triển khai một ứng dụng
 • Lập trình giao tiếp với Maps và Locations
 • Lập trình để ứng dụng giao tiếp với Webservice
 • Lập trình đồ họa – Hoạt hình
 • Lập trình MultiMedia
 • Lập trình tương tác đa chạm
 1. Thực hiện dự án: Xây dựng ứng dụng trên Android
 • Thực hiện dự án sát với kiến thức học, song song cùng với chương trình học để học viên nắm chắc kiến thức, và có thể tham gia dự án thực tế ngay sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được giáo viên hướng dẫn cụ thể, tận tình.
 • Giới thiệu cách làm việc nhóm, làm việc khoa học theo các mô hình ở các công ty phần mềm (Agile,Scrum).
 1. Kỹ năng mềm
 • Hướng dẫn nghiên cứu , tiếp cận các công ty phần mềm
 • Hướng dẫn viết CV, đơn xin việc
 • Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 • Đạo đức nghề nghiệp