Lập trình iOS

      Khóa học phù hợp với các bạn:

 • Đam mê lập trình iOS, các bạn ngành CNTT.
 • Yêu cầu: Có nền tảng cơ bản về lập trình hướng đối tượng.
 • Đã hoàn thành khóa học lập trình Objective-C/Swift căn bản.
 • Mong muốn xây dựng các ứng dụng cho bản thân để kiếm tiền hoặc xin việc.
 1. Thời gian học và học phí
 • Thời gian học: 4 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi.
 • Nộp theo tháng: (4 lần) 1tr/ lần.
 • Nộp 1 lần: 3.5 tr ( tiết kiệm 500k).
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Am hiểu nền tảng iOS
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Objective-C/Swift
 • Phát triển ứng dụng trên iOS
 • Đưa và quản lý ứng dụng trên Apple Store
 • Tự tin làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm
 1. Nội dung kiến thức được học
 1. Lập trình Objective-C/Swift cho iOS
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Objective-C/Swift
 • Giới thiệu và làm việc với Xcode
 • Lập trình với biến và kiểu dữ liệu
 • Lập trình các câu lệnh điều khiển, lặp
 • Lập trình kiểm tra dữ liệu đầu vào
 • Debug một chương trình viết Objective-C/Swift
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lập trình các lớp, đối tượng
 • Lập trình thừa kế và interface
 • Lập trình Struct và Enumerations
 • Lập trình Collectons (Array,Dictionary)
 • Lập trình kiểu dữ liệu Dates và Strings
 • Lập trình Exceptions
 • Lập trình Multi Threading
 1. Lập trình iOS
 • Giới thiệu về iOS
 • Phát triển và Test ứng dụng iOS
 • Lập trình mô hình MVC
 • Lập trình với View và View Hierarchy
 • Lập trình Text Input và Delegation
 • Lập trình View Controllers
 • Lập trình UITableView và UITableViewController
 • Lập trình Stack Views
 • Lập trình UINavigationController
 • Lập trình với Camera
 • Lập trình Touch Events và UIResponder
 • Lập trình Collection Views
 • Triển khai một ứng dụng
 • Lập trình để ứng dụng giao tiếp với Webservice
 • Lập trình đồ họa – Hoạt hình
 • Lập trình tương tác với database Sqlite
 • Giới thiệu và cách triển khai phần mềm lên apple store
 1. Thực hiện dự án: Xây dựng ứng dụng trên iOS
 • Thực hiện dự án sát với kiến thức học, song song cùng với chương trình học để học viên nắm chắc kiến thức, và có thể tham gia dự án thực tế ngay sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được giáo viên hướng dẫn cụ thể, tận tình.
 • Giới thiệu cách làm việc nhóm, làm việc khoa học theo các mô hình ở các công ty phần mềm (Agile,Scrum).
 1. Kỹ năng mềm
 • Hướng dẫn nghiên cứu , tiếp cận các công ty phần mềm
 • Hướng dẫn viết CV, đơn xin việc
 • Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 • Đạo đức nghề nghiệp