Lịch học Object-C/Swift tháng 05/2017

(ZmikiSoft.com) – Lịch học Object-C/Swift tháng 05. Tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình Objective-C/Swift căn bản trong tháng 05/2017.
Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày:

  • Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 20/05/2017.
  • Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 21/05/2017.
  • Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 22/05/2017.

Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft

  • Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm.
  • Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ.
  • Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng.
  • Tất cả là miễn phí.

Đăng ký học thử Objective-C/Swift MIỄN PHÍ

Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift