Một số framework và công nghệ sử dụng trong lập trình iOS

(ZmikiSoft.com) – Một số framework và công nghệ sử dụng trong lập trình iOS.

 • Giao diện người dùng
  •  iOS có nhiều framework và công nghệ phục vụ cho việc xây dựng giao diện người dùng, một số thành phần cụ thể như sau:
   • UIKIT:  UIKit framework cung cấp một số class để tạo các tác vụ chạm (touch-based) cho giao diện người dùng, tất cả các ứng dụng iOS đều xây dựng dựa trên UIKit, chúng ta không thể xây dựng ứng dụng mà không sử dụng framework này. UIKit cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc vẽ các giao diện trên màn hình, điều khiển các sự kiện, tạo ra các thành phần giao diện của ứng dụng. UIKit cũng tổ chức các ứng dụng phức tạp bằng việc quản lý nội dung ứng dụng để hiện thị lên màn hình.
   •  Core Graphics: Core graphics là một framework cấp độ thấp, dựa trên ngôn ngữ lập trình C, chịu trách nhiệm điều khiển các vector đồ họa chất lượng cao, các nét vẽ path, hình ảnh, quản lý dữ liệu và nhiều tác vụ khác. Tất nhiên việc đơn giản nhất và hiệu quả nhất để tạo đồ họa trong iOS là sử dụng các hình ảnh với khả năng hiện thị chuẩn kết hợp với việc điều khiển của UIKit. Chúng ta nên sử dụng UIKit để vẽ, bởi vì UIKit là framework ở mức độ cao, UIKit cũng cung cấp các thư viện, class phục vụ việc vẽ path, pattern, gradient, images, text.
   • Core Animation: Core animation là một công nghệ cho phép bạn tạo các hiệu ứng animation mức cao, và hiệu quả trực quan. UIKit cung cấp các animation để xây dựng các Core Animation Technology. Nếu cần một hiệu ứng nâng cao cho ứng dụng vượt khả năng của UIKit thì đó có thể là Core Animation. Core Animation chứa Quartz Core Framework, với việc sử dụng Core Animation bạn có thể tạo ra các phân lớp các đối tượng layer như rotate (xoay), scale ( co giãn), …. Việc sử dụng Core Animation cũng giúp bạn thực hiện các công việc tránh sử dụng các API đồ họa cấp thấp như OPenGL ES.
 • Games
  • Chúng ta có rất nhiều công nghệ khác nhau để phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng game dành cho iOS.
   • Game Kit: Game Kit framewotk cung cấp các kiến trúc, bảng hướng dẫn và nhiều tính năng để thêm vào game iOS.
   • Sprite Kit: là framework cung cấp các hỗ trợ đồ họa cho việc tạo các hiệu ứng hình ảnh tùy ý. Ngoài ra nó cũng bao gồm các hỗ trợ ở mức vật lý để mang đối tượng trong game như trong đời thực. Đây là một sự lựa chọn tốt cho việc phát triển game và các ứng dụng có yêu cầu cao về animation.
   • OpenGL ES: là một framework ở cấp thấp, cung cấp các công cụ hỗ trợ thực thi 2D, 3D. Đây là framework được Apple triển khai gần với phần cứng thiết bị để cung cấp các xử lý tỷ lệ khung hình cao, hoặc full-screen.
   • Game Controller: là framework tạo ra sự dễ dàng để kết nối tới máy chạy MACOS hoặc iOS. Khi Controller được tìm thấy trên thiết bị của bạn, game của bạn sẽ đọc các điều khiển đầu vào như một phần của nó. Các Controller này cung cấp một cách mới cho người chơi để điều khiển game. Apple đã thiết kế riêng biệt cho phần cứng của họ, để đảm bảo rằng tất cả các controller đều chứa tập hợp các điều khiển thành phần để cả người chơi và người thiết kế game có thể được hỗ trợ.
 • Data  
  • Core Data: là framework quản lý mô hình dữ liệu của ứng dụng. Với việc sử dụng Core Data, bạn có thể tạo các mô hình hóa đối tượng như việc quản lý đối tượng. Bạn quản lý các mối quan hệ giữa nhưng đối tượng này và tạo ra sự thay đổi đến dữ liệu thông qua framework. Core Data cung cấp việc xây dựng ở mức nâng cao trong SQLite, để lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.
  • Foundation: Đã có một bài viết về Foundation, framework này định nghĩa một lớp cơ sở của các class objective-C. Ngoài ra nó cung cấp một tập hợp các class chính hữu dụng. Foundation bao gồm các định nghĩa kiểu dữ liệu ở mức cơ sở như string, number, collection cho việc sắp xếp…
 • Media 
  • Media framework cung cấp số lượng khả năng cho việc làm việc với audio và video trên ứng dụng của bạn.
   • AV Foundation: là một trong số các framework bạn có thể sử dụng để chơi và tạo các audio media. Ví dụ bạn có thể sử dụng AV Foundation để tạo, edit, mã hóa các file media file. Bạn có thể sử dụng nó để lấy các input stream và điều khiển video real-time.

Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift