Giới thiệu về Activity trong lập trình Android phần 1 – khai báo

(ZmikiSoft.com) – Giới thiệu về Activity trong lập trình Android. Activity là một trong những thành phần cốt yếu của Android. Đây được xem như là ngõ giao tiếp giữa ứng dụng và người sử dụng, cung cấp các cửa sổ để hiện thị ( vẽ ) giao diện của ứng dụng trên đó. Mỗi ứng dụng thường chứa nhiều màn hình, mỗi màn hình thực hiện một chức năng. Một màn hình này thường tương ứng với một Activity. Trong phần cụ thể sau đây, chúng tôi giới thiệu một số cấu hình activity cũng như các thành phần cài đặt liên quan đến activity. Khai báo manifest (activities) <manifest … >   <application … >       <activity Chi tiết …

Tìm hiểu về Intent trong lập trình Android

(ZmikiSoft.com) – Tìm hiểu về Intent trong lập trình Android. Một Intent là một đối tượng thông báo, bạn có thể sử dụng để yêu cầu một hành động từ một thành phần của ứng dụng khác. Mặc dù Intent được sử dụng để giao tiếp giữa các thành phần ứng dụng bằng nhiều cách, nhưng có 3 cách cơ bản thường sử dụng: Starting an activity Một activity là đại diện của một màn hình riêng trong ứng dụng. Chúng ta có thể chạy một activity bằng cách sử dụng một Intent để startActivity. Intent mô tả activity để start và mang thêm những dữ liệu cần thiết. Nếu bạn muốn nhận một kết quả từ activity khi nó Chi tiết …

Kiến trúc nền tảng Android

(ZmikiSoft.com) – Kiến trúc nền tảng Android Chúng ta đã biết Android là một hệ điều hành nguồn mở dựa trên nhân Linux, được xây dựng theo ngăn xếp ( stack ) cho nhiều mảng rộng của thiết bị và các yếu tố hình thức nhất định. Nhìn vào hình ảnh minh họa ở trên chúng ta sẽ dễ nhìn nhận và hiểu hơn về kiểu thiết kế này. Mỗi ngăn xếp ( System Apps, Java API Framework .. ) sẽ chứa một mảng các thành phần bên trong. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một vài stack trong sơ đồ trên (từ mức thấp đến mức cao): The Linux Kernel Đây chính là nền tảng  của Android, hệ Chi tiết …

Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android

(ZmikiSoft.com) – Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android. Android là hệ điều hành nguồn mở chạy trên các thiết bị di động, Android là hệ điều hành được phát triển từ nhân của hệ điều hành nguồn mở Linux. Do đó Android có những tính chất đặc thù của hệ điều hành Linux. Điều đặc thù lớn nhất là Android xem tất cả mọi thứ trên thiết bị là system file ( nghĩa là file hệ thống ), và để có thể truy cập vào các chức năng phần cứng ( mà Android hiểu là file ) thì cần phải cấp quyền cho ứng dụng. Ví dụ để ứng dụng của bạn có thể mở được Chi tiết …

Các thành phần trong ứng dụng Android

(ZmikiSoft.com) – Các thành phần trong ứng dụng Android. Như chúng ta đã biết, ứng dụng Android được viết chính bằng ngôn ngữ Java/XML. Một số ứng dụng khác ngoài Java, còn có sử dụng thêm các ngôn ngữ khác như C/C++/C#/python/… Có 4 kiểu thành phần trong ứng dụng của Android bao gồm: Activities. Services. Content providers. Broadcast receivers. Mỗi thành phần này được sử dụng cho mỗi mục đích khác nhau và có một vòng đời khác nhau, sau đây ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng thành phần của ứng dụng Android Activities Một Activity được xem như một điểm tiếp xúc với người dùng. Nó là một màn hình đơn với giao diện trên đó. Chi tiết …

East Agile tuyển mobile developer

(ZmikiSoft.com) – East Agile tuyển mobile developer. Bạn Sẽ Làm Gì Choose to work from our offices in Da Nang, Ha Noi, or Ho Chi Minh City. You will work directly, in English, with the founders of new and rapidly growing Internet ventures to understand their vision and implement it on the web and on iPhone and Android smartphone platforms. You will use Extreme Programming and SCRUM agile development methods which include paired programming, Behavior Driven Development (BDD), Test Driven Development (TDD), and emergent business-value prioritized development. You will work in small teams of two to seven. You will enhance your skills in advanced javascript, Ruby on Rails, Python, iOS and Android development working with leading American companies (Atlassian java developers Chi tiết …

Evolable Asia tuyển dụng Android developer

(ZmikiSoft.com) – Evolable Asia tuyển dụng Android developer. Bạn Sẽ Làm Gì We are in urgent need of enthusiastic and professional developers with at least 2 years experience and strong knowledge in Android to develop applications. * Benefits: – Salary package: competitive and negotiable – Salary review: 2 times/ year and annual bonus based on performance. – Lunch & parking allowance – Premium Health Insurance. – Language training: Japanese, English (Company sponsor) – Applicable for all normal benefits: insurances, 13th salary, annual outing trip, team building activities, kick off 01 time/quarter. – Sport activities: Football, swimming, badminton etc. (Company sponsor) Chuyên Môn Của Bạn + Education: Bachelor degree in Computer Science, Information Technology or equivalent + Experience: – Good experience Chi tiết …

Công Ty TNHH Framgia Việt Nam Tuyển dụng iOS developer

(ZmikiSoft.com) – Công Ty TNHH Framgia Việt Nam Tuyển dụng. iOS Master (5 Urgent!) Bạn Sẽ Làm Gì – Tham gia phân tích requirement, thiết kế hệ thống. – Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như nhật bản …). – Tham gia vào phát triển các sản phẩm công ty. – Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. – Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. – Cải tiến, nâng cao chất lượng các dự án hiện có. – Tham gia vào các diễn dàn/ tech show về công nghệ của công ty Chuyên Môn Của Bạn – Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với iOS. – Sử dụng thành thạo, Chi tiết …

Một số framework và công nghệ sử dụng trong lập trình iOS

(ZmikiSoft.com) – Một số framework và công nghệ sử dụng trong lập trình iOS. Giao diện người dùng  iOS có nhiều framework và công nghệ phục vụ cho việc xây dựng giao diện người dùng, một số thành phần cụ thể như sau: UIKIT:  UIKit framework cung cấp một số class để tạo các tác vụ chạm (touch-based) cho giao diện người dùng, tất cả các ứng dụng iOS đều xây dựng dựa trên UIKit, chúng ta không thể xây dựng ứng dụng mà không sử dụng framework này. UIKit cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc vẽ các giao diện trên màn hình, điều khiển các sự kiện, tạo ra các thành phần giao diện của ứng dụng. UIKit Chi tiết …

Làm việc với Foundation trong lập trình iOS

(ZmikiSoft.com) – Làm việc với Foundation trong lập trình iOS. Khi lập trình ứng dụng iOS, chúng ta sẽ làm việc với rất nhiều framework ( khái niệm này do Apple đặt tên). Foundation framework cung cấp các dịch vụ cơ bản nhất cho các ứng dụng. Bao gồm các kiểu dữ liệu cơ bản nhất như String, Number…, các khái niệm này được hiểu qua tên là Value Objects. Value Objects có thể được phát biểu như sau: mỗi value object là một đối tượng được đóng gói trong một kiểu giá trị chính ( theo kiểu dữ liệu của ngôn ngữ lập trình C ) và cung cấp các dịch vụ liên quan đến kiểu giá trị đó. Chúng Chi tiết …