Lập trình Objective-C/Swift

      Khóa học phù hợp với các bạn: Mới làm quen lập trình, lập trình Objective-C/Swift. Chưa có nền tảng cơ bản về lập trình Objective-C/Swift. Tiền đề cho các bạn muốn học lập trình iOS. Thời gian học và học phí Thời gian học: 3 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi. Nộp theo tháng: (3 lần) 1tr/ lần đầu. Nộp 1 lần: 2.5 tr ( tiết kiệm 500k) Kết quả đạt được sau khóa học Am hiểu lập trình và công việc ngành sản xuất, gia công phần mềm. Hiểu được cách thức chương trình chạy, giao tiếp thiết bị. Hiểu và sử dụng được các cách thức viết chương trình Objective-C. Làm tiền đề để học lớp lập Chi tiết …