Storyboard trong lập trình ứng dụng iOS

(ZmikiSoft.com) – Storyboard trong lập trình ứng dụng iOS.

Storyboard là một cách thức lập trình tuyệt vời trong mảng lập trình ứng dụng iOS. Việc sử dụng storyboard giúp việc thiết kế giao diện ứng dụng trở nên đơn giản, tập trung. Với việc sử dụng storyboard giúp cho lập trình viên hiểu rõ được luồng chạy của ứng dụng, và giản lược được nhiều code ( với những ứng dụng đơn giản ).

Chúng ta đã thấy Storyboard có những ưu điểm vượt trội so với phương thức cũ, nhưng nó vẫn có những nhược điểm nhất định như:

  • Nếu số lượng màn hình nhiều và chi tiết các UI nhiều thì việc load file storyboard rất chậm, lúc lập trình viên cần mở file để edit một số thông tin thì việc load file sẽ rất khó khăn do Xcode phải vẽ lại các chuỗi XML. Nếu máy cấu hình thấp thì việc load này thực sự là một cực hình.
  • Dễ bị lỗi giao diện toàn ứng dụng, do việc tổ chức tập trung giao diện vào 1 file nên rất dễ xãy ra lỗi ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng. ( Việc gây lỗi có thể do lập trình viên thao tác bất cẩn hoặc kể cả khi Apple cập nhật phiên bản Xcode bị lỗi ).